Om Ryggsack.net

Eventuella produkter som presenteras på Ryggsack.net varken säljs eller hyrs ut av Ryggsack.net. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive sida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten till försäljning. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Ryggsack.net och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Ryggsack.net kan du läsa vår kak-information.

Ryggsack.net ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Ryggsack.net kan du använda detta kontaktformulär.